Är du intresserad av att arbeta som nagelterapeut?
utbilda dig till ett framtidsyrke!

Att vara nagelterapeut är ett kreativt och spännande yrke där man får möta många olika slags människor.
Nagelmarknaden växer lavinartat.
Allt fler, både kvinnor och män inser att det är viktigt att ha välvårdade händer och naglar, att händerna är vårar visitkort och bidrar till det goda intryck vi alla vill göra.
Det ligger också i tiden att ta hand om sig själv, att unna sig en skönhetsbehandling som en stunds avkoppling i vardagen.
Vår ambition är att vara bäst, Vi vill att våra elever skall få bästa möjliga förutsättningar att bli skickliga och kunniga nagelterapeuter.För att du som elev skall få maximalt utbyte av utbildningen undervisar vi i små grupper, all undervisning och praktik är lärarledd och du får hjälp och tillsyn hela tiden.Vi har bedrivit utbildningar sedan 2001, och har erfarenhet av undervisning på alla nivåer.

Vi utbildar i alla tekniker som finns på marknaden.

Vi har både heltidsutbildningar och helgutbildningar.

I vår utbildning ingår kunskaper om anatomi,hygien, kemi, fysiologi, patologi och appliceringstekniker,  m.m.

Vi har provat oss fram bland många olika nagelsystem / märken och slutligen valt Fantasy Nails, ett högteknologiskt nagelsystem med överlägsen kvalitet när det gäller styrka, hållfasthet och de storaoch fantastiskt sortimentet.

Alla lärare är uppdaterade regelbundet hos Fantasy nails.

Vi ser fram emot att få välkomna dig som elev hos oss

Ring el mejla efter kurs prospekt hos oss!
070-56 58 222 mejl: sarisnaglar@telia.com

Vi erbjuder en Internationellt godkänd utbildning med certifiering.

Nagelterapeututbildning

Fas 1- Manikyrens grunder

Nagelns historia

Nagelns anatomi

Nagelns sjukdomar

Salongshygien

Nagellackets kemi

Kundbemötande

Konsultation

ergonomi

salongssäkerhet

företagande

Försäljning

Manikyr och naturlig nagelvård

Gel Lacquer

Fas 2 - valfritt material Acryl el Gel

Produktkännedom

Kemi

Applikationsteknik

Skulptering på mall / (tipp ej fokus)

Förstärkning av naturlig nagel

Permanent fransk manikyr

Problemnaglar

Rebalansering

Praktik

Fas 3 - praktik del

Salongs/egen praktik med kunder:

Eleverna tar egna kunder sköter marknadsföring och bokningar fullt ut.

Behandlingar görs både manikyr nya sett och återbesök. (ca 20-25 kunder)

Försäljning ska eleven öva på under eget ansvar då det ska vara 1/3 del av intäckterna när man startar sitt företag. m.m

Du erhåller ett startpaket med allt du behöver för att börja arbeta professionellt med naglar, det du har på din praktiktid måste fyllas på och där tar man betalt för att täcka material kostnaden.

Det är ett max antal på 2 elever i varje kurs!

Utbildningen är godkänd av SEYF

Kursen hålls Måndag-Söndag efter behov och önskemål där även viss del av praktiken hålls på skolan.

Schemat läggs upp efter önskemål av dig som elev i mesta möjliga mån ihop med oss.

Fas 4 Valfritt material gele eller acryl

Produktkännedom

Kemi

Applikationsteknik

Skulptering på mall

Förstärkning av naturlig nagel

Permanent fransk manikyr

Problemnaglar

Rebalansering

Praktik
samma som fas 2 dock inriktning på materialkunskap då man redan har grunderna i ett annat material och här ingår också salong/ hempraktik innan examen.( ca 10-15 kunder)

Vid frågor är du varmt välkommen att ringa:

Sari 070 56 58 222 eller mejla sarisnaglar@telia.com

online utbildning

online utbildning i nail art, mallteknik, filteknik och företagande samt härdplastutbildning!

vill du boka hör av dig till oss!

Tel: 0705658222 eller sarisnaglar@telia.com

Kursanmälan

Gör din kursanmälan på formuläret nedan.
Du får därefter en faktura på anmälningsavgiften 25% av kurskostnaden.
När du betalat in din anmälningsavgift är du garanterad en plats.

Därefter sänder vi dig en faktura på resterande belopp som skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan kursstart. Eller om du vill kan du betala hela beloppet på en gång säg till innan vi fakturerar dig så ordnar vi detta. Om kursen är inom 3 veckor fakturerar vi hela beloppet direkt.
Hela kursavgiften skall betalas före kursstarten. Skulle man ångra sin anmälan senare än 14 dagar före skolstart får man inte anmälningsavgiften tillbaka. Anmälan är bindande och ingen del av kursavgiften återbetalas om eleven inte fullföljer kursen.
SNS kan efter eget bestämmande medge elev rätt att kostnadsfritt fullfölja en avbruten utbildning vid senare tillfälle om goda skäl finns. Detta gäller vid särskilda skäl så som sjukskrivning av läkare. Hälsokontroll skall göras före kursstart och tjänstbarhetsintyg lämnas in. 
Skicka gärna kopia på ditt tjänsbarhetsintyg eller ta med det så vi har det senast 1:a skoldagen, du få betala denna kostnad själv.

Om du har astma och andra kemiska /eksem liknande allergier rekommenderar vi inte denna utbildning. I de fall eleven vill gå utbildningen trotts allergier/astma ansvarar eleven själv för sin hälsa under utbildningen. Utbildningen syftar till att lära eleven de moment och tekniker som den specifika utbildningen omfattar. För att uppnå utbildningens mål krävs att eleven vid sidan av kursdeltagandet på skolan övar hemma på egen hand eller på en salong, gäller ej endagskurser.

På våra utbildningar gäller 90% obligatorisk närvaro. Elev som godkänns vid slutprov erhåller diplom och kan med de nya kunskaperna arbeta professionellt i branschen runt om i hela världen.

För utbildningar i nageltekniker/fransutbildning och övriga kurser där material ingår, gäller att den uppsättning material som ingår i kursavgiften är beräknad att räcka till den utbildning som sker på skolan under lektionstid. Eventuellt ytterligare material för eget utövande; exempelvis under praktikdagar, bekostas av eleven själv.
Eleven är skyldig att under lektionstid följa gällande hygien- och skyddsföreskrifter. Det är obligatoriskt att bära arbetskläder/ förkläde /Skyddskläder, skyddsglasögon, munskydd och skyddshandske vid nagelutbildning/fransutbildning.
Det är inte tillåtet att bära kontaktlinser under arbete med kemikalier. Inte heller att ha material på naglarna till nagelutbildning vid kursstart. 

Skulle elev bli underkänd vid slutprov har eleven rätt att vid nästa schemalagda examenstillfälle kostnadsfritt erlägga nytt slutprov. Skriftligt kursmaterial, bilder eller logotyper får ej kopieras eller användas för privat bruk. Eller överlåtas till annans ägo.
Utbildningen kräver att eleven behärskar svenska språket i tal och skrift.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Tillagd i varukorgen