Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

VIKTIG Information - Läs igenom innan du anmäler dig till kurs!

Hela kursavgiften skall betalas före kursstarten. Anmälan är bindande och ingen del av kursavgiften återbetalas om eleven inte fullföljer kursen. SNS kan efter eget bestämmande medge elev rätt att kostnadsfritt fullfölja en avbruten utbildning vid senare tillfälle. Detta gäller vid särskilda skäl så som sjukskrivning av läkare.

Hälsokontroll ska göras innan kursens start,Tjänstbarhetsintyg för härdplaster ska lämnas in i samband med kursens början, detta är arbetsmiljöverket som kräver detta. Skicka kopia på det i samband med din anmälan,eller ta med första kursdagen. du få betala denna kostnad själv.

Om du har astma och andra kemiska /eksem liknande allergier rekommenderar vi inte denna utbildning. I de fall eleven vill gå utbildningen trots allergier/astma ansvarar eleven själv för sin hälsa under utbildningen.

Utbildningen syftar till att lära eleven de moment och tekniker som den specifika utbildningen omfattar. För att uppnå utbildningens mål krävs att eleven vid sidan av kursdeltagandet på skolan övar hemma på egen hand, gäller ej endagskurser. På våra utbildningar gäller obligatorisk närvaro. Elev som godkänns vid slutprov erhåller diplom och kan med de nya kunskaperna arbeta professionellt i branschen.

För utbildningar i nageltekniker och övriga kurser där material ingår, gäller att den uppsättning material som ingår i kursavgiften är beräknad att räcka till den utbildning som sker på skolan under lektionstid. Eventuellt ytterligare material för eget utövande; exempelvis under praktikdagar, bekostas av eleven. Eleven är skyldig att under lektionstid följa gällande hygien- och skyddsföreskrifter. Det är obligatoriskt att bära arbetsrock el förkläde/ Skyddskläder, skyddsglasögon, munskydd och skyddshandske vid nagelutbildning. Det är inte tillåtet att bära kontaktlinser under arbete med kemikalier. Inte heller att ha material på naglarna till nagelutbildning vid kursstart.

Skulle elev bli underkänd vid slutprov har eleven rätt att vid nästa schemalagda examenstillfälle kostnadsfritt erlägga nytt slutprov. Skriftligt kursmaterial, bilder eller logotyper får ej kopieras eller användas för privat bruk. Eller överlåtas till annans ägo.

Utbildningen kräver att eleven behärskar svenska språket i tal och skrift.

Du har 14 dagars ångerrätt efter att vi mottagit denna anmälan i annat fall ska full betalning erläggas! Ångrar du din anmälan skall detta ske omedelbart till oss per mejl eller telefonsamtal så att vi kan ge platsen till någon annan.