Gör din kursanmälan på formuläret här.
Du får därefter en faktura på anmälningsavgiften 25% av kurskostnaden.
När du betalat in din anmälningsavgift är du garanterad en plats.

Därefter sänder vi dig en faktura på resterande belopp som skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan kursstart. Eller om du vill kan du betala hela beloppet på en gång säg till innan vi fakturerar dig så ordnar vi detta. Om kursen är inom 3 veckor fakturerar vi hela beloppet direkt. Du kan även betala kursen med Klarna då beställer du din kurs i webbshopen. Du kan även betala via medical finance. hör av dig om du behöver hjälp.
Hela kursavgiften skall betalas före kursstarten. Skulle man ångra sin anmälan senare än 14 dagar före skolstart får man inte anmälningsavgiften tillbaka. Anmälan är bindande och ingen del av kursavgiften återbetalas om eleven inte fullföljer kursen.
SNS kan efter eget bestämmande medge elev rätt att kostnadsfritt fullfölja en avbruten utbildning vid senare tillfälle om goda skäl finns. Detta gäller vid särskilda skäl så som sjukskrivning av läkare. Hälsokontroll skall göras före kursstart och tjänstbarhetsintyg lämnas in. 
Skicka gärna kopia på ditt tjänsbarhetsintyg eller ta med det så vi har det senast 1:a skoldagen, du få betala denna kostnad själv.

Om du har astma och andra kemiska /eksem liknande allergier rekommenderar vi inte denna utbildning. I de fall eleven vill gå utbildningen trotts allergier/astma ansvarar eleven själv för sin hälsa under utbildningen. Utbildningen syftar till att lära eleven de moment och tekniker som den specifika utbildningen omfattar. För att uppnå utbildningens mål krävs att eleven vid sidan av kursdeltagandet på skolan övar hemma på egen hand eller på en salong, gäller ej endagskurser.

På våra utbildningar gäller 90% obligatorisk närvaro. Elev som godkänns vid slutprov erhåller diplom och kan med de nya kunskaperna arbeta professionellt i branschen runt om i hela världen.

För utbildningar i nageltekniker/fransutbildning och övriga kurser där material ingår, gäller att den uppsättning material som ingår i kursavgiften är beräknad att räcka till den utbildning som sker på skolan under lektionstid. Eventuellt ytterligare material för eget utövande; exempelvis under praktikdagar, bekostas av eleven själv.
Eleven är skyldig att under lektionstid följa gällande hygien- och skyddsföreskrifter. Det är obligatoriskt att bära arbetskläder/ förkläde /Skyddskläder, skyddsglasögon, munskydd och skyddshandske vid nagelutbildning/fransutbildning.
Det är inte tillåtet att bära kontaktlinser under arbete med kemikalier. Inte heller att ha material på naglarna till nagelutbildning vid kursstart. 

Skulle elev bli underkänd vid slutprov har eleven rätt att vid nästa schemalagda examenstillfälle kostnadsfritt erlägga nytt slutprov. Skriftligt kursmaterial, bilder eller logotyper får ej kopieras eller användas för privat bruk. Eller överlåtas till annans ägo.
Utbildningen kräver att eleven behärskar svenska språket i tal och skrift.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Tillagd i varukorgen